Stížnost JUDr. J. Nohejla v zastoupení spol. SLUNCE NADĚJE s.r.o. a p. J. Suchého (říjen 2014)

29. říjen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 10. 2014

Text stížnosti
viz. přiložený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 10. června 2014.

Předně se Vám omlouváme za zpoždění odpovědi. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu, to ale bylo Radě ČRo doručeno se zpožděním oproti dohodnutému − měsíčnímu − termínu.

Rada ČRo neshledala v případu, o kterém píšete, žádné závažné pochybení ČRo. Děkujeme Vám nicméně za snahu o velmi podrobnou kritickou zpětnou vazbu. Vaše psaní nás inspirovalo k tomu, abychom s vedením ČRo diskutovali o vhodnosti části názvu předmětné reportáže ČRo, a sice „(Marcel Wimmer) podlehl alternativnímu léčení Slunce naděje“.
Rada ČRo i díky Vašemu podnětu znovu apelovala na vedení ČRo, aby se investigativní reportáže ČRo snažily zjišťovat informace od všech stran příslušných kauz a aby bylo výsledné podání nepředpojaté a korektní, mj. s respektem k principu presumpce neviny.
Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracovala je JUDr. Zuzana Kurelová z Právního oddělení ČRo s využitím podkladů od šéfredaktora ČR Radiožurnálu Jana Pokorného.

Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 29. října 2014. Text připojujeme v příloze.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je možné, že takto necháme posoudit i kvalitu investigativních reportáží Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio