Stížnost J. Jeřábka ohledně komentářů posluchačů zveřejněných na Twitteru a Facebooku ČRo (červenec 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2019.

Text stížnosti

Vážení radní,
dne 30. 5. 2019 jsem obdržel vaše stanovisko ohledně mé stížnosti a musím konstatovat, že je lživé. Č. j. 019CRO0337819
1) Uvádí se v něm: "K ostatním tvrzením porušením Kodexu Českého rozhlasu vedení Českého rozhlasu uvádí, že ani v případě rozhovoru s Pavlem Koskou nešlo o obvinění kohokoli ze spáchání trestného činu, takže aplikace ustanovení 20.4. a 20.6 Kodexu nejsou pro danou situaci relevantní." Toto tvrzení vyvrací samotný článek Daniely Brodcové. Cituji:"Podle osloveného odborníka na extremismus Michala Mazla jde o schvalování trestného činu, za což v Česku hrozí až několik let vězení." Takže se polemizuje o porušení zákona, a tím došlo k porušení Kodexu ČRo: 20.4 "Informuje-li Český rozhlas o podezření ze spáchání méně závažného trestného činu, zdrží se při označování podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených osob uveřejnění plného příjmení."

2) Ze stanoviska také vyplývá, že respondent Pavel Koska byl seznámen s identitou reportérky a s důvodem, proč se na něj obrací. Ke zveřejnění hovoru je ale nutný souhlas: 19.2 "Český rozhlas se zdrží pořízení a použití zvukových materiálů dříve, než k takovému pořízení a použití získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší." Bez souhlasu by došlo i k porušení Listiny základních práv a svobod: Článek 13 "Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením." Věřím, že Rada ČRo dohlédne na dodržování pro zaměstnance ČRo závazného Kodexu ČRo a Daniela Brodcová obdrží kázeňský trest a ČRo se omluví. V opačném případě budu žádat vysvětlení od Volebního výboru Poslanecké sněmovny.

S pozdravem Jiří Jeřábek
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/christchurch-nenavistne-komentare-internet-policie-socialni-site_1903241700_dbr

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Jeřábku,

znovu Vám děkuji za Vaši další stížnost a jménem Rady Českého rozhlasu konstatuji, že i další odpověď ze strany vedení ČRo považujeme za vyčerpávající.

Dovoluji si ji k tomuto dopisu připojit.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Rada ČRo požádala vedení ČRo o vyjádření ke druhé stížnosti pana Jiřího Jeřábka, Olomouc (dále jen "stěžovatel") ze dne 3. června 2019, která navazuje na odpověď Rady ČRo čj. 019CRO0337819 a vyjádření ČRo k první stížnosti stěžovatele ze dne 26. března 2019.

Stěžovatel se nadále domnívá, že uveřejněním článku Daniel Brodcové s názvem ‚Konečně jim to někdo vrátil, ne?‘ Vypátrali jsme autory komentářů schvalujících útok na Novém Zélandu  na portálu iRozhlas 24. března 2019 došlo k porušení čl. 20.4 a čl. 19.2 Kodexu ČRo (dále jen „Kodex“).

1) Porušení čl. 20.4 Kodexu v souvislosti s výše uvedeným článkem shledává stěžovatel v tom, že v něm ČRo uvedl plné jméno a příjmení Pavla Kosky, čehož by se měl ČRo v případě podezření ze spáchání méně závažného trestného činu zdržet.

K tomu uvádíme, že se předmětný článek zabýval aktuálním, významným a závažným tématem veřejného zájmu. ČRo v článku zveřejnil jednak rozhovor s Petrem Koskou, který v souvislosti s útokem na mešity v novozélandském Christchurchi a zastřelením 50 lidí, potvrdil, že podle jeho názoru šlo o hrdinský čin, nikoli terorismus. Dále ČRo zveřejnil stanovisko odborníka na extremismus a bývalého ředitele odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra Michala Mazala, podle kterého se autoři komentářů, kteří schvalují teroristický útok, mohou dopouštět trestného činu, za který hrozí až několik let vězení. Dále ČRo zveřejnil stanovisko policie, ve kterém mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej potvrdil, že policie podobné komentáře prošetřuje.

Jsme přesvědčeni, že je ve veřejném zájmu, aby Český rozhlas informoval o případné trestné činnosti spojené s názory, které schvalují teroristické útoky, a v daném případě jméno Pavla Kosky, kterému poskytl nijak neomezený prostor pro vyjádření, uveřejnil.

2) Porušení čl. 19.2 Kodexu v souvislosti s výše uvedeným článkem shledává stěžovatel v tom, že ke zveřejnění rozhovoru s Pavlem Koskou neměl jeho souhlas.

K tomu odkazujeme na naše předchozí vyjádření, ve kterém po prověření, že se respondent dozvěděl identitu redaktora a důvod, proč se na něj redaktor při rozhovoru obrátil, konstatujeme dodržení čl. 19.2 Kodexu. ČRo tak získal souhlas respondenta se zveřejněním jeho rozhovoru včetně odkazu na respondentovy komentáře na sociálních sítích řádným způsobem, který je plně v souladu nejen s Kodexem ČRo, ale i s ochranou osobnostních práv danou občanským zákoníkem, přičemž obě tyto normy jsou konformní s Listinou základních práv a svobod.

Jsme přesvědčeni, že Český rozhlas stěžovatelem uvedená ustanovení Kodexu ČRo neporušil a stížnost Jiřího Jeřábka je nedůvodná.

Ve spolupráci s právním oddělením ČRo

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Odkaz na původní stížnost
https://rada.rozhlas.cz/stiznost-posluchace-j-jerabka-ohledne-komentaru-posluchacu-zverejnenych-na-7952753