Stížnost posluchače J. Jeřábka ohledně komentářů posluchačů zveřejněných na Twitteru a Facebooku ČRo (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado, mám podezření na porušení Kodexu ČRo u statusů oficiálního twitterového a facebookového účtu Českého rozhlasu iROZHLAS.cz ze dne 24. a 25. března 2019.

1) Dne 25. 3. 2019 jste zveřejnili na twitterovém a facebookovém profilu status s tímto textem: „…sklízíme od včerejška kromě chvály také výhružky…“ a přiložili jste screeny tří osob, mezi kterými jsou uvedeny dva mé komentáře. Jelikož jste zveřejnili mé jméno i příjmení a spojili jste mě s obviněním z výhrůžek, přitom o výhrůžky nejde, tak vám sděluji následující:
• Nařčení z výhrůžek budu řešit trestním oznámením pro pomluvu či křivého obvinění.
• Shledávám porušení Kodexu: 20.3 „Informuje-li Český rozhlas o podezření, že určitá osoba spáchala trestný čin, za který ještě nebyla pravomocně odsouzena, odvysílá také stanovisko takové osoby.“ 20.4 „Informuje-li Český rozhlas o podezření ze spáchání méně závažného trestného činu, zdrží se při označování podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených osob uveřejnění plného příjmení.“ 20.6 „Český rozhlas se při vysíláni pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě.“

2) Dne 24. 3. 2019 jste na sociální síti informovali o možném spáchání trestného činu za komentáře schvalující terorismus v Christchurch. Zveřejnili jste screeny komentářů Pavla Kosky a Ladislava Krška a odkaz na článek Daniely Brodcové. V jiném statusu jste zveřejnili nahrávku Daniely Brodcové s Pavlem Koskou.
Shledávám porušení Kodexu:
• 19.2 „Český rozhlas se zdrží pořízení a použití zvukových materiálů dříve, než k takovému pořízení a použití získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší.“
• 20.4 „Informuje-li Český rozhlas o podezření ze spáchání méně závažného trestného činu, zdrží se při označování podezřelých, obviněných, obžalovaných nebo odsouzených osob uveřejnění plného příjmení.“
• 20.6 „Český rozhlas se při vysíláni pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě.“ Obvinění z výhrůžek a zveřejnění příjmení považuji za naprosto neetické, šikanu a účelové vyvolávání nálad k pomstě. Doufám, že odpovědné osoby budou potrestány a že se situace nebude opakovat.
S přátelským pozdravem
Jiří Jeřábek

Vyjádření Rady ČRo

 Vážený pane Jeřábku,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět, s nímž jste se na nás obrátil. Jelikož byl na pomezí problematiky týkající se komunikace ČRo s posluchači a právních aspektů, požádali jsme vedení Českého rozhlasu o komplexní vyjádření. Poskytli nám jej společně ředitel zpravodajství a právní odborník Českého rozhlasu.

Rada ČRo neshledává, že by měla jejich vyjádření zpochybňovat. Věřím, vážený pane Jeřábku, že si jej laskavě prostudujete a že Vás uspokojí.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

1) Stěžovatel je názoru, že ho Český rozhlas nařknul v komunikaci na twitteru a facebooku ze spáchání trestného činu. Vedení Českého rozhlasu tuto interpretaci stěžovatele odmítá. Stěžovatel je aktivním přispěvatelem na sociálních sítích a publikuje tam pod svým jménem. Reagování na jeho příspěvek v rámci sociálních sítí je ze strany uživatelů těchto sítí předpokládaným užitím sociálních sítí a není důvodu, aby Český rozhlas byl z tohoto užití vyloučen. Obsah vyjádření Českého rozhlasu je korektní a v žádném případě není obviněním kohokoliv ze spáchání trestného činu. Proto ani ustanovení Kodexu Českého rozhlasu (20.3, 20.4, 20.6), která se stěžovatel snaží aplikovat na jednání Českého rozhlasu, nejsou pro tuto situaci relevantní. 

 2) Stěžovatel je názoru, že Český rozhlas při pořízení nahrávky telefonického rozhovoru s Pavlem Koskou (tedy nikoli se stěžovatelem), kterou později tento umístil na svůj facebookový profil, porušil ustanovení Kodexu Českého rozhlasu 19.2, 20.4 a 20.6. Vedení Českého rozhlas si ověřilo, že se respondent dozvěděl identitu redaktora a důvod, proč se na něj redaktor při rozhovoru obrátil. Ustanovení kodexu Českého rozhlasu 19.2 tak bylo dodrženo. K ostatním tvrzeným porušením Kodexu Českého rozhlasu vedení Českého rozhlasu uvádí, že ani v případě rozhovoru s Pavlem Koskou nešlo o obvinění kohokoli ze spáchání trestného činu, takže aplikace ustanovení 20.4. a 20.6 Kodexu nejsou pro danou situaci relevantní.

S ohledem na výše uvedené vedení Českého rozhlasu odmítá stížnost pana Jiřího Jeřábka jako nedůvodnou.

Jan Pokorný, Petr Šmelhaus
ředitel Zpravodajství, vedoucí Právního oddělení