Stížnost AK Vyskočil - Home Credit na obsah komentáře pořadu Názory a argumenty (leden 2020)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2020.

Text stížnosti

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady Českého rozhlasu si dovoluji reagovat na Vaši stížnost, týkající se výroků paní Apoleny Rychlíkové ve vysílání Českého rozhlasu na adresu společnosti Home Credit.

Obdobně jako u jiných stížností, jsme i tuto postoupili k vyjádření generálnímu řediteli Českého rozhlasu Renému Zavoralovi.

Rada Českého rozhlasu je orgánem, který nemá právní subjektivitu. Má ovšem povinnost kontrolovat a dohlížet na to, aby médium veřejné služby konalo v souladu se Zákonem o Českém rozhlasu a s Kodexem Českého rozhlasu. Jsme si vědomi sdělení v závěru Vašeho dopisu, kde explicitně píšete o situaci, když Český rozhlas Vašim požadavkům, vyřčeným v dopise nevyhoví. V tu chvíli odkazujete na možnost, vnímat předmětný dopis jako předžalobní výzvu.

Rada Českého rozhlasu nesouhlasí s výroky, které paní Apolena Rychlíková použila ve vysílání Českého rozhlasu na adresu společnosti Home Credit. Příspěvky externí spolupracovnice Českého rozhlasu, paní A. Rychlíkové, Rada Českého rozhlasu nyní detailně sleduje a vyhodnocuje s ohledem na zákonné i etické normy, dané médiu veřejné služby.

Tuto situaci shledáváme jako velmi závažnou a na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu, která se konala ve středu 29. ledna 2020, jsme žádali od generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala vyjádření, že si je této závažnosti při jím nastoleném řešení vědom.

Děkuji Vám,

s úctou, jménem Rady Českého rozhlasu,

Mgr. Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo (viz příloha) + příloha k vyjádření