Powerpointové prezentace z veřejného představení dvou analýz (25. 5. 2016) + dodatky analytiků k diskuzi

21. červen 2016

Powerpointové prezentace z veřejného představení 2 analýz

Doplněk analytiků k jejich prezentaci a veřejné debatě z 25. 5. 2016

Analýzy najdete také na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/ctyri-odborne-analyzy-vysilani-ceskeho-rozhlasu-v-roce-2015--1593820

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio