Posluchačka Vladimíra Vlčková (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážená rado Českého rozhlasu!

Obracím se na Vás s touto záležitostí:

V lednu 2013 zemřel můj bývalý manžel pan Zdeněk Vlček. Od roku 2000 jsme byli rozvedeni a každý z nás bydlel na jiné adrese. Zdeněk Vlček bydlel v obci Pražák 23, 389 01 Vodňany. V lednu 2013, jsme na této adrese odhlásili rádio i televizi z důvodu jeho úmrtí. Na této adrese nikdo další nebydlí. V květnu letošního roku /tedy téměř 1,5 roku po jeho smrti/ však přišla na adresu Zdeňka Vlčka doručenka. Jednalo se o dopis do vlastních rukou, který jsme samozřejmě nemohli převzít. Oklikou jsme se dopátrali, že jde o údajné nedoplatky rozhlasových poplatků. Paní Daniele Chmelíkové z odboru rozhlasových poplatků jsem se snažila vysvětlit, že záležitost je poněkud podivná, neboť platby odcházely inkasem ze SIPA pravidelně /stejně tak televizní poplatky, které nikdo nepostrádá/ a dost dobře nechápu, proč by náhle nebyl zaplacený celý rok 2007, když před tím i potom bylo vše v pořádku. Její argumenty, jako že neměl dost peněz na účtě a že to je normální, že lidi platí a najednou vyběhnou jako neplatiči a pod. Vážení přátelé, to se ale v dnešní exekutorské době, můžeme bát všichni. Zajímala jsem se na poště v oddělení SIPA o tuto záležitost a představte si, že 7 let nearchivují. Jak tedy tomu máme rozumět? Čeká Český rozhlas, až posluchač nebude umět zdokladovat platbu ze SIPA? Protože 7 let už má tyto doklady opravdu málokdo. V našem případě se jedná o 630,- Kč, ale z principu se mi platit nechce. Ale, abych vše nějak uzavřela: 1. Notářské řízení po úmrtí pana Zdeňka Vlčka proběhlo již na začátku loňského roku a Český rozhlas neuplatnil žádné pohledávky vůči pozůstalým dětem Lukášovi a Soně Vlčkové, přestože na základě úmrtí jejich otce byly zrušeny poplatky za rozhlas. 2. uplatňovat po 7 letech tyto platby se mi zdá nemorální. Pokud by skutečně nebylo zaplaceno, jistě se celá záležitost mohla řešit dříve. 3. Poslat dopis do vlastních rukou zemřelému, jehož smrt byla hlášena, je až téměř morbidní. Byla bych ráda, aby celá záležitost byla uzavřena abych tak řekla "v rámci dobrých mravů". Neodkazujte mě ale, prosím, zpět na paní Danielu Chmelíkovou, měla jsem pocit, že mluvím cizí řečí.

Děkuji za Váš čas a prosím o pomoc při vyřizování záležitosti.

S pozdravem
Vladimíra Vlčková

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Vlčková,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš dopis z 24. 6. 2014.
Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo a požádala o včasné vyřešení oné záležitosti.

Vyjádření poskytla Ing. Dana Francová, ředitelka Odboru rozhlasových poplatků.
Rada Českého rozhlasu toto stanovisko na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Velice nás těší, že byla záležitost brzy vyřízena, a připojujeme se k omluvě vyjádřené paní ředitelkou Odboru rozhlasových poplatků ČRo.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio