Posluchačka Pavla Foglová (prosinec 2013)

18. prosinec 2013

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 18. 12. 2013

Text stížnosti
viz. připojený originál

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní ředitelko,

Rada Českého rozhlasu se zabývala Vaší stížnosti zaslanou dne 27. 9. 2013 (1152/2013). Přístup redaktorky Barbory Tachecí dle našeho názoru vyvolává jisté pochyby ohledně vyváženosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v případě formátu stanice PLUS o názorový pořad, který předpokládá aktivní názorový vstup moderátora, je nutné tyto naše pochybnosti zařadit do celého kontextu vysílání stanice PLUS a celého Českého rozhlasu na téma změn v Ústavu pro studium totalitních režimů. Aktuálně tedy proběhne po dohodě s vedením rozhlasu analýza přístupu stanice PLUS i Českého rozhlasu jako celku, která by měla potvrdit či vyvrátit onu pochybnost o vyváženosti přístupu k výše zmíněnému tématu.

O výsledku tohoto podrobnějšího analytického pohledu Vás budeme také následně informovat.

S pozdravem

Bohuš Zoubek
místopředseda Rady ČRo

Spustit audio