Posluchačka Květoslava Šamajová (duben 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Šamajová,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti a korespondence odvíjející se od 15. 12. 2013, která nám byla doručena
z RRTV. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od paní Mgr. Krčmové, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vyjádření Českého rozhlasu ke stížnosti paní Květoslavy Šamajové, adresované Radě pro televizní a rozhlasové vysílání:

Český rozhlas spolupracuje s občanským sdružením Post Bellum a na dvou celoplošných stanicích - Radiožurnál a Český rozhlas Plus vysílá Příběhy 20. století.
Český rozhlas se nijak neúčastní interního výběru komise, která jednotlivé příběhy vybírá a následně zpracovává ve společnosti Post Bellum. Naše vzájemná externí spolupráce je v oblasti rozhlasové dramaturgie, která jednotlivé příběhy zařazuje do vysílání. Proto se veřejnoprávní médium nemůže vyjádřit k výběru neziskové společnosti.
Ze strany Českého rozhlasu nedochází k žádnému upřednostňování či zamítnutí jednotlivých aktérů „Příběhů 20. století“.

(vyjádření je od : Mgr. Michaela Krčmová, vedoucí TS publicistiky a dokumentu)

Spustit audio