Posluchačka Eva Netušilová (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Netušilová,

Rada ČRo obdržela Vaše výhrady a připomínky ze dne 27. 12. 2013 a na jejich základu si vyžádala vyjádření pana Ing. Pavla Kudrny, ředitele ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice, které posléze vzala na vědomí.
Vážená paní, přeji Vám vše dobré a zůstávám s pozdravem

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená paní Netušilová,

dovolím si reagovat na stížnost, kterou jste zaslala Radě Českého rozhlasu na organizaci, na vysílání a personální obsazení Českého rozhlasu Pardubice. Jako jeho řediteli se mi dostaly do rukou a je mojí povinností reagovat, čehož se samozřejmě rád ujímám.

Pokusím se vysvětlit svoje kroky, které mně ke změnám ve vysílání, v organizaci i k personálním úpravám, vedly. Na začátku všeho stál důkladný poslech a rozbor vysílání. Přestože, jako letitý moderátor, redaktor i autor mnoha částí programu na celoplošných stanicích si troufnu tvrdit, že poznám dobré a špatné vysílání, dobrého a špatného moderátora, dobrou a špatnou reportáž, dobré a špatné vedení rozhovoru, přizval jsem k posouzení celkového stavu pardubického vysílání mediální odborníky. Závěr nebyl příliš optimistický. Přestože se ve vysílání vyskytovalo mnoho dobrého, řada věcí byla hodnocena negativně a bylo doporučeno se právě těmto věcem věnovat. Tento závěr byl, bohužel, podpořen i strohými čísly statistiky. Poslechovost ČRo Pardubice se pohybovala a stále ještě pohybuje na žalostné úrovni, v rozmezí statistické chyby.

Na začátku úpravy schématu vysílání byl požadavek, aby i Český rozhlas Pardubice plně respektoval zadání projektu "Regiony 2014", ve kterém se řeší celkové vyznění všech regionálních stanic, společná zvuková grafika, hudební složka atd. Upravili jsme znělkovou grafiku, odstranily rušivé znělky, které se za roky vysílání staly logicky disharmonickými. V prosinci se začalo vysílat podle nového schématu, které plně zapadá do výše uvedeného projektu. Při jeho tvorbě jsme čerpali z dobrých částí vysílání, které jsme často i rozšířili, dali lepší vysílací časy. Schéma jsme ve spolupráci s odborníky dramaturgicky upravili a zvýšili, na základě požadavků posluchačů, podíl hudby. Zařadili jsme nové části programu, které jsou obecně velmi kladně přijímány. Nabídli jsme více zábavy, vzdělání, soutěží i oblíbených poraden. Pravidelnou plochu pro hosta jsme přesunuli z dopoledne na ranní čas, čímž se rozšířil prostor pro složení hostů. Logicky je možné takto reagovat na následné události dne. Například, napadne neobvyklé množství sněhu, zastaví se u nás někdo z Údržby silnic, bude dopoledne otevřen nový most, přijde odborník, atd. Program je "živý" organismus, musí se logicky vyvíjet, reagovat na společenské změny. Na druhou stranu musí dávat programové jistoty a to se nám, pevně věřím, daří.

Se změnami v programu logicky souvisí moderátorské, redaktorské či jiné obsazení. Opravdu netuším, kde jste vzala, že paní Slezáková končí. Moderuje nadále, její hlasové nasazení je vynikající. Těším se na další spolupráci s ní, na její moderování i natáčené příspěvky. Rozumím tomu, že každý posluchač si může oblíbit "toho svého moderátora" a jakákoliv změna mu může vadit. V případě pana Jiřího Hajdy jsem postupoval zvlášť uváženě. Sám vím, co to znamená, když člověk přijde o možnost moderovat, také mě taková životní změna potkala. Našel jsem však jiný prostor, který mi na moderování více vyhovoval, a byl jsem dokonce více spokojený. Věřím, že jej najde i pan Hajda. Reakce na jeho moderátorské výkony byly velmi rozporuplné. Objevily se sice kladné, bohužel, ale převažovaly až velmi kritické. Také zvládnutí "samoobslužného způsobu vysílání" dělalo panu Hajdovi problém. Vyskytovaly se často "díry" ve vysílání, problém byl s nájezdy písniček, podkreslováním
mluveného slova hudbou atd. Je přirozené, ne každý je dokonale technicky nadaný. A protože se bude i nadále složitost techniky i vysílání zvyšovat, usoudil jsem, že nemá cenu trápit ani moderátora, ani posluchače. Po důkladném poslechu jsem se rozhodl ukončit spolupráci a najít na základě konkurzu nové spolupracovníky, což se podařilo. Například nový moderátor Miroslav Hruban je nejenom technicky velmi zdatný, ale také jeho projev je pro nové a moderní vyznění stanice, přijatelnější. Patrně namítnete, že nesouhlasíte, ale jistě mi, jako řediteli, neupřete právo, abych sestavil svůj tým z osob, se kterými si rozumím, vyhovují zamýšlenému výslednému vyznění stanice a považuji je za odborníky. Z lidského pohledu byl pro mě pan Hajda velmi milým člověkem a věřte, že ani já nemám radost, že jsme se museli rozloučit. Vzhledem k tomu, že byl externistou a jak se svěřil, má ještě jinou pracovní činnost, jsem přesvědčen, že pro něj tato změna nebude zásadním životním zlomem. A znovu opakuji, věřím, že si najde jiné médium, kde svoje rozhlasové zkušenosti uplatní.

Ve vysílání se jistě setkáte i s dalšími programovými změnami a úpravami, je možné, že přijdou i změny personální. Vždy však budou v souladu se snahou o tvorbu vysílání, které je moderní, přátelské a pohodové, na vysoké technické i profesní úrovni.

S přátelským pozdravem
v Pardubicích 7.1.2014

Ing. Pavel Kudrna
Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice

Spustit audio