Posluchač Jiří Novák (září 2014)

24. září 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 9. 2014

Text e-mailové stížnosti
viz. přiložený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Nováku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 16. 5. 2014, která byla Radě ČRo postoupena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 7. 7. 2014.

Předně se Vám omlouváme za zpoždění odpovědi. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu, to ale bylo Radě ČRo doručeno se zpožděním oproti dohodnutému − měsíčnímu − termínu.

Zmiňujete, že jste v minulosti napsal k tématu Vaší stížnosti dopisy generálnímu řediteli a programovému řediteli ČRo a že jste nedostal žádnou odpověď. Dotázali jsme se na to sekretariátu generálního ředitele ČRo a bylo nám sděleno, že žádné takové dopisy nedorazily.

Rada ČRo si k Vašemu nynějšímu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.

Velice nás mrzí, že ve Vašem bydlišti v Toužimi není − jak uvádíte – kvalitní příjem stanice ČRo Plzeň. Budeme se vedení ČRo ptát, zda není k dispozici nějaká možnost k nápravě.

Pokládáme za dobré, že šéfredaktor stanice ČRo Dvojka Miroslav Dittrich ve svém vyjádření uvádí názvy pořadů, v nichž je možné slyšet hudební žánry, které máte rád, i na Dvojce.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio