Posluchač Jiří Kostúr (březen 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text stížnosti

Rada Českého rozhlasu
věc: mlčení generálního ředitele Českého rozhlasu

Vážená rado,
dne 18.11.2013 jsem odeslal poštou doporučený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu Peteru Duhanovi (viz příloha).
Dopis se týká dehonestační pomluvy, která je šířena prostřednictvím knihy "Tváře undergroundu", kterou vydal Český rozhlas v loňském roce.
Od odeslání dopisu uplynul už víc jak měsíc a generální ředitel instituce veřejné služby, která by měla naplňovat etický novinářský kodex nešíření neověřených informací, mlčí. Vím, že můj dopis mu byl doručen, takže jeho mlčení nemá na svědomí nekvalitní služba České pošty. V statutu Rady Českého rozhlasu v č. 1 odst. 6 se říká: Rada rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele. Můj dopis byl do této doby v poloze soukromé, ale teď ho považujte za veřejný dopis včetně dopisu vám.

Oznamuji též, že si pan Duhan může už případnou omluvu strčit za klobouk, když použiji eufemistické vyjádření.

Jiří Kostúr

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kostúre,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 6. 1. 2014. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od pana PhDr. Josefa Havla, CSc., tajemníka generálního ředitele, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio