Posluchač Jaroslav Kukla (květen 2014)

14. květen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 14. 5. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kuklo,

Rada ČRo obdržela prostřednictvím RRTV Vaši stížnost ze dne 26. 1. 2014 a požádala o vyjádření vedení Českého rozhlasu. Toto vyjádření náměstka generálního ředitele Jana Mengera, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém zasedání dne 14. 5. 2014 na vědomí.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio