Posluchač Jaroslav Hošťálek (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Hošťálku,

Rada ČRo obdržela prostřednictvím RRTV Vaši stížnost ze dne 4. 3. 2014 a vyžádala si vyjádření vedení Českého rozhlasu. Toto vyjádření Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání, které přikládáme, vzala Rada ČRo na své veřejné schůzi dne 30. 4. 2014 na vědomí.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Reaguji na stížnost p. J. Hošťálka ze dne 4. března tohoto roku. Musím jej ubezpečit, že žánr lidové dechové hudby z vysílání Českého rozhlasu nevymizel, nebyl zrušen. Byl v rámci celkové programové strategie Českého rozhlasu přesunut do sítě regionálních stanic. A jak sám pisatel připouští, regionální stanice tento žánr vysílají. Není pravda, že by vysílaly především pořady typu „Blahopřejeme písničkou“ nebo „Písničky pro radost“. V příloze naleznete seznam všech pořadů s dechovou hudbou vysílaných na 10 regionálních stanicích. Žánru dechové hudby se Český rozhlas věnuje rozhodně více než kterékoliv jiné médium v této zemi. Posláním veřejnoprávního rozhlasu je opravdu více méně všechno to, co pisatel vyjmenovává v druhém odstavci dopisu. Ale mýlí se v jedné podstatné věci: zpravodajství z domova i ze světa, publicistika, servisní pořady a poradny, zábava, dramatická a literární díla, kulturní a vzdělávací pořady, jedinečné pořady pro děti, programy pro minority, hudba všech žánrů - to všechno nemůže vysílat jedna jediná stanice, takový program, jak sám jistě uzná, by byl neuvěřitelně chaotický. Naopak veřejnou službu chápeme tak, že nabízíme program pro všechny zájmové či věkové skupiny posluchačů prostřednictvím celého portfolia stanic s různou profilací. Jinak to ani není možné. Všechny pisatelem jmenované úkoly rozhlasu veřejné služby jsou šířeny, ale ne prostřednictvím jedné stanice, nýbrž širokého vějíře všech stanic Českého rozhlasu.

Věříme, že pisatel zachová přízeň Českému rozhlasu a pořady, které mu nyní chybí na Dvojce, nalezne na dalších stanicích Českého rozhlasu.

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio