Posluchač Ervín Kožuszník (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,
jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 23. 6. 2014.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je dr. Mgr. Josef Podstata, ředitel Českého rozhlasu Ostrava.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze, podle našeho mínění obsahuje důležitá fakta.

Vážený pane inženýre, děkujeme Vám za Váš zájem o Český rozhlas i za to, že jste se věnoval poskytnutí zpětné vazby k jeho práci. Například četnost upoutávek a tzv. identifikačních znělek, kterou zmiňujete, je určitě tématem, o které se Rada ČRo bude dále zajímat.
Věříme, že i navzdory své nespokojenosti, kterou jste vyjádřil ve své stížnosti, si můžete ve velmi široké programové nabídce Českého rozhlasu vybrat mnoho pořadů, které Vás zaujmou.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio