Posluchač Antonín Sýkora (březen 2014)

26. březen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 3. 2014

Text e-mailové stížnosti

Hezký den,

je mi 51 let, pracuji v chemickém průmyslu, bydlím v malé obci a rádio patří do okruhu mých zájmů už od 10 let. Situace kolem Českého rozhlasu v poslední době mě však velmi nemile překvapila a to mj. nová koncepce Regiony 2014. V jejím případě zřejmě došlo k nějakému přehlédnutí, neboť jinak si nedovedu vysvětlit, že něco takového mohli nezávislí odborníci schválit:

1) Když někdo vymyslel nové rozdělení krajů, měl domyslet i jejich "rovnoprávnost" v regionálních stanicích ČRo. A měl počítat i s tím, že to bude něco stát. Boom soukromých stanic proběhl už v 1. pol. 90. Přitom např. ČRo Pardubice začal vysílat až v r. 2002. Byla tedy zcela naivní představa, že samotný fakt existence nové stanice přiměje posluchače přelaďovat. Nové regionální stanice byly vůči těm původním v obrovské nevýhodě a vedení ČRo proti tomu nic smysluplného nepodniklo a handicapy nesrovnalo. To se týká i pokrytí signálem. Stav, kdy vedle sebe i nadále existují "velká" = původní a "malá" = později vzniklá, je diskriminační i vůči značné části posluchačů žijících v "nových" krajích.

2) Ale je přichází nová koncepce Regiony 2014, jejímž autorem je náměstek generálního ředitele pro program a vysílání ČRo. Přesněji řečeno, bude ještě hůř. Podle článku z digizone.cz z 2.4.2013 měl generální ředitel ČRo dokonce prohlásit, že nejsilnější regionální studia budou mít i v nové hierarchii výsadní postavení a dostanou větší prostor pro vlastní vysílání než ostatní !! Podle článku se netajil ani tím, že se mu líbí model "velké matky" (tj. "původního velkého" studia) a menšího regionu (tj. sousedního "nového malého" studia). Tato logika je přece naprosto zcestná!! Vedení rozhlasu přece nemůže některá studia (tedy de facto některé kraje a posluchače v nich) preferovat a jiná "trestat"!!. Že jsou některá studia poslouchanější než, za to přece může vedení ČRo! Pokud už je zásadním (ale bohužel zcestným) kritériem poslechovost, pak se těm novým mělo výrazněji pomoci (finančně, reklamou, technicky) a zajistit lepší personál!! Místo toho se pan ředitel zaštiťuje zněním Zákona o Českém rozhlase, který sice stanoví, že v každém sídle kraje je regionální studio, ale už neříká, zda má jít o samostatnou stanici s celodenním vysíláním a stovkou zaměstnanců nebo pětičlennou redakci s několika málo zpravodajskými vstupy denně. Jestliže si tímto způsobem pro své potřeby vyloží zákon, v němž je zřejmé, že studia v ČRo sídlech krajů byla takto stanovena právě proto, aby se předchozí nerovnost napravila, nemá ve vedení ČRO co pohledávat.

3) S tím souvisí i neprůhledná a zákulisní personální politika, kdy např. v Pardubicích byl na místo původního koordinátora projektu dosazen nový šéf krátce před startem vysílání. Ten pak měl zcela v rukou i personální politiku, v níž hrálo roli především to, kdo zrovna s kým kamarádí. Celých 11 let nechalo neschopného ředitele na svém postu, i když z již vyřčeného je zřejmé, že on na nízké poslechovosti nenese zásadní vinu. Pracovní místa ve veřejnoprávního rozhlasu by ale měla být obsazována veřejně a průhledně. A to se nedělo a neděje (až na řídké výjimky) ani na dalších stanicích Českého rozhlasu. V případě ČRo Pardubice resp. Hradec Králové došlo dokonce před nedávnem k utajenému konkurzu (?) na společného ředitele, v nichž byl nepochopitelně (?) vybrán člověk, který nesplňoval jedno ze základních kritérií!!

4) Skandální na Regionech 2014 je to, jak se v této nové koncepci aplikují na veřejnoprávní rozhlas v regionech zcela nepřiměřeně komerční kritéria, přičemž se vytrácí jeho hlavní poslání. Hovoří se zde o cílovém posluchači: "*střední a starší generace (50+) - většinový posluchač nad 60 let s mírnou převahou žen, nižší střední vzdělání, socioekonomická kategorie c2-D, bydliště v obci do 1 tisíce, resp. 5 tisíc obyv. * převažuje konzumní přístup k životu, je usedlý *politika ho příliš nezajímá, je skeptický ke společenskému dění, není společensky aktivní" atd atd. Navíc se tam má přesunout dechovka z ČRo2. To je přece naprosto skandální!! Takto si může stanovit koncepci soukromé rádio, které pak si kalkuluje, že bude takto "vyčištěný" produkt nabízet zájemcům o reklamu!!! Ostatní potenciální posluchači mají prostě smůlu. Autor ale nezapomněl doplnit: "výrazná systémová podpora (webová prezentace, sociální sítě)". Tady se zřejmě pomýlil. A nebo je opravdu cílovým posluchačem - s malou nadsázkou - přiblblá starodůchodkyně z vesnice, jejímž koníčkem je internet? A proč vůbec je takto regionální vysílání nasměrováno? Mimochodem - už nyní je např. po hudební stránce vysílání ČRo Hradec Králové i Pardubice je již nyní postaveno spíš pro kategorii 70+. Alalespoň mé 73-leté matce by mělo sedět. Přelaďovat ale nebude, pořádně o ČRo Pardubice ani neví.

5) Je jasné, že je třeba snížit náklady na provoz regionálních stanic a obecně je zhodnocení stávajícího stavu v projektu Regiony 2014 v zásadě správné. Řešení je však pomýlené.

Nepožaduji od vás nějakou reakci. Budu zcela spokojen, pokud se nad vyřčenými problémy alespoň krátce zamyslíte.

Děkuji

Antonín Sýkora

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Sýkoro,

potvrzuji tímto přijetí Vaší stížnosti ze dne 6. 1. 2014. Rada Českého rozhlasu si vyžádala od vedení ČRo vyjádření k dané stížnosti. Text vyjádření od pana Bc. Jana Mengera, náměstka generálního ředitele, které přikládáme, vzala Rada ČRo na svém jednání na vědomí.

Se srdečným pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio