Podnět posluchače ohledně současné politické situace (květen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 5. 2018

Text podnětu
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme Vám za Vaše postřehy, týkající se celkové situace ve společnosti, vysílání České televize a v menší míře i vysílání Českého rozhlasu.

Jakkoli je každý jednotlivý názor cenný, dovolte konstatovat, že právě stanicím ČRo Radiožurnál a ČRo Plus, které podrobujete dílčí kritice, se v posledním měřeném období dařilo uspokojovat stále větší počet posluchačů. To znamená, že jejich vysílání je přitažlivé a vykazuje i přiměřenou důvěryhodnost.

Určité nedostatky, které se jistě někdy ve vysílání vyskytují, jsme dosud neshledali natolik zásadními, aby znamenaly porušení zákona o Českém rozhlase nebo Kodexu Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu bude nicméně vysílání nadále sledovat a vyhodnocovat právě z hlediska zákonného i etického.

S úctou,
jménem Rady Českého rozhlasu,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Spustit audio
autor: Klára Koblížková