Do výběrového řízení na pozici generálního ředitele ČRo se přihlásili tři uchazeči

23. srpen 2021

Rada Českého rozhlasu obdržela tři přihlášky do výběrového řízení na generálního ředitele Českého rozhlasu.

Ve čtvrtek 19. srpna 2021 proběhlo za přítomnosti notáře otevírání obálek s přihláškami uchazečů. Z notářsky ověřeného zápisu vyplývá, že formální kritéria splnil jeden uchazeč, stávající generální ředitel René Zavoral. Další dva uchazeči, Karel Drgáč a Pavel Emanovský, formální kritéria nesplnili.

Notářský zápis s uvedením důvodů nesplnění formálních požadavků je součástí zprávy.

Miroslav Dittrich
předseda Rady ČRo

23. 8. 2021

Notářský zápis

Kandidátský projekt Mgr. René Zavoral

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio