Audiozáznam veřejné prezentace nezávislé analýzy a expertizy vysílání ČRo a texty prezentací, 19. 4. 2017 (téma Analýza náboženského vysílání ČRo a expertizy – Veřejná služba v mediální sféře)

21. duben 2017

Ve středu 19. dubna 2017 zorganizovala Rada Českého rozhlasu další z prezentací analýz a expertízy vybraných segmentů vysílání Českého rozhlasu, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu společností MediaTenor na téma: 

Expertiza: Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby poskytované Českým rozhlasemAnalýza náboženského vysílání Českého rozhlasu s důrazem na stav během 3. čtvrtletí 2016

Analýzu a expertizu najdete také na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-analyza-nabozenskeho-vysilani-ceskeho-rozhlasu-s-durazem-na-stav-behem-3-ctvrtleti-2016--1714827

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/expertiza-verejna-sluzba-v-medialni-sfere-a-doporuceni-k-postupu-rady-cro-pri-systematickem-hodnoceni-verejne-sluzby-poskytovane-cro--1714224

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

Soubory s prezentacemi využité analytiky při veřejné diskusi 19. dubna 2017

Zvukový záznam z prezentace

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio