Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2013

1. srpen 2013

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady za 2. čtvrtletí 2013 (usnesení 87/13 ze dne 31. července 2013).

autor: Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
Spustit audio