Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2013

1. srpen 2013

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady za 1. čtvrtletí 2013 (usnesení 53/13 ze dne 24. dubna 2013).

autor: Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu
Spustit audio