Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 4. čtvrtletí 2012

30. leden 2013

Sestavil a předkládá Ing. Jiří Volf, předseda Dozorčí komise.Dozorčí komise Rady ČRo se v 4. čtvrtletí roku 2012 v souladu se svým jednacím řádem a s potřebami Rady ČRo sešla na 3. řádných zasedáních.

Dne 30.10.2012 Dozorčí komise se na svém zasedání schválila nájemní smlouvu se společností American Bureau of Shipping Poland. Vyslechla informaci generálního ředitele P. Duhana, ohledně návrhu smírčího jednání se zhotovitelem. Dozorčí komise se na tomto zasedání podrobně zabývala návrhy pracovní skupiny "externí spolupracovníci" a důsledně požadovala zkrácení termínů nápravy. Byl projednán stav prodeje zbytných nemovitostí, a stav rekonstrukce Vinohradská včetně stavu jednání s Metroprojektem. Dozorčí komise v neposlední řadě projednala výsledky hospodaření k 30.9. a doporučila Radě ČRo vzít tyto výsledky na vědomí. Dále byla projednávána problematika Rozhlasových poplatků jakož i stav plnění bussines plánu společnosti Mediamaster. Byla schválena zpráva o činnosti Dozorčí komise za 3.Q.2012.

Dne 27.11.2012
Dozorčí komise projednávala návrh rozpočtu ČRo na rok 2013. Dále byla dozorčí komise informována o postupu rekonstrukce Vinohradská a prodeji nemovitostí. Na tomto zasedání byla znovu projednávána otázka externích spolupracovníků.

Dne 11.12.2012
Dozorčí komise projednala konečný návrh rozpočtu ČRo na rok 2013 a doporučila Radě ČRo tento rozpočet na rok 2013 schválit. Dozorčí komise vyslechla komentář p. Zavorala k plnění smlouvy společností Madiamaster za rok 2012, jakož i předpokládaný stav roku příštího. Byla projednána problematika společnosti Radioservis. Dále byla probírána rekonstrukce Vinohradské, jakož i prodej zbytných nemovitostí z majetku ČRo.

Podrobnosti k jednotlivým zasedáním, včetně dalších projednávaných bodů jsou dokumentovány v zápisech z jednání, které jsou včetně projednávaných materiálů uloženy v sekretariátu Rady ČRo.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio