Záznam semináře "Programové změny v ČRo, jejich dopad a budoucí vize" (19. 6. 2008)

19. červen 2008

Seminář uspořádala Rada ČRo ve spolupráci s vedením Českého rozhlasu dne 19. června 2008 od 10 hod. do 12 hod. v zasedací síni v Tyršově domě, Újezd 450, Praha 1, Malá strana.

Moderoval: Antonín Zelenka, člen Rady ČRo

PROGRAM
10.00 Zahájení - předseda Rady ČRo Ing. Jiří Florian
10.10 Úvodní referát - programový ředitel ČRo Mgr. Richard Medek
10.40 Informace o poslechovosti stanic a studií ČRo, jejich vývoj - vedoucí odd. výzkumu a analytiky ČRo PhDr. Václav Hradecký

Panel hostů
10.50 "Proměna programové struktury vysílatelů veřejné služby v éře digitalizace" - PhDr. Václav Moravec, pedagog FSV Univerzity Karlovy
11.00 "Veřejnoprávní rozhlas a výchova rozhlasových osobností" - PhDr. Oldřich Šesták, pedagog Univerzity J. A. Komenského
11.10 "Kolik médií veřejné služby potřebuje posluchač" - prof. Jiří Svoboda, režisér, pedagog Univerzity J. A. Komenského
11.20 Diskuse
12.00 Závěr - předseda Rady ČRo Ing. Jiří Florian

Spustit audio