Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 7. 2014)

30. červenec 2014

Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. července 2014 ve 14:00 hod. v Českém rozhlase, místnost 010, Římská 15, Praha 2.

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík a Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský, členové Rady ČRo; Jaroslav Růžička, předseda DK

Omluveni: Ivan Tesař, Tomáš Kňourek, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Dana Francová, ředitelka odboru rozhlasových poplatků; Tomáš Pancíř, ředitel programového centra; Barbora Skalle, oddělení veřejných zakázek; Kateřina Moravcová, vedoucí oddělení komunikace

 Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- výběrové řízení na zpracování analýz pro Radu ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2014
- předvolební vysílání ČRo
- informace o výběru rozhlasových poplatků
- informace o veřejné soutěži na distribuci signálu VKV
- nájemní smlouva
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0         

Usnesení 70/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. 6. 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0         

Usnesení 71/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 7. 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0                                 

Usnesení 72/14
Rada Českého rozhlasu souhlasí s parametry výběrového řízení na analýzy Rady ČRo.
Hlasování:
7 – 0 - 0

Usnesení 73/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2014.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 74/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o předvolebním vysílání a jeho pravidlech ve vysílání ČRo pro podzimní volby 2014.
Hlasování
:7 – 0 - 0

Usnesení 75/14

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o výběru rozhlasových poplatků.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 76/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o veřejné soutěži na distribuci signálu VKV.
Hlasování: 7 – 0 - 0                     

Usnesení 77/14
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 78/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 - 0         

Usnesení 78/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě prostory mezi ČRo Plzeň a Agenturou 4 PRO, s.r.o s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č.1.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 79/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 80/14
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2014 na 27. 8. 2014 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 79/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio