Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 7. 2016)

27. červenec 2016

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 7. 2016 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Michal Stehlík, Ivan Tesař, Milan Badal, členové Rady ČRo; Jiří Volf, předseda DK Rady ČRo.

Omluveni: T. Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Ivan Vodochodský, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání, Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ, Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z jednání předsednictva Rady ČRo
- zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2016
- personální změny ve vedení ČRo
- organizační změny ve studiu ČRo České Budějovice
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 81/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 20. 6. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 82/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 83/16      
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase:
k 31. 7. 2016 končí ve funkci šéfredaktora stanice Dvojka Miroslav Dittrich, od 1. 8. 2016 se stává šéfredaktorem stanice Dvojka Martin Groman; k 31. 8. 2016 končí ve funkci šéfredaktora stanice Radio Praha Miroslav Krupička, od 1. 9. 2016 se stává šéfredaktorkou stanice Radio Praha Klára Lukešová-Stejskalová.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 84/16
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 85 a 86 /16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 85/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Štěpánem Pindurem na dobu neurčitou s účinností od 1. 8. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 86/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Praha) a Národním divadlem, státní příspěvkovou organizací, na dobu určitou od 12. 9. 2016 do 19. 12. 2016.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 87/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé:
J. Vejvoda požádal vedení ČRo o zprávu o výběru rozhlasových poplatků a J. Menger informoval o vysílání z olympijských her v Brazílii.

Usnesení 88/16
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2016 na 17. 8. 2016 v 14.00 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

 


Příloha k usnesení 87/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio