Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 7. 2023)

26. červenec 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 7. 2023 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo, Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů, Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2023
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2023
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2023
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 6 – 0 – 0 

Usnesení   39/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2023.
Hlasování: 6 – 0 – 0 

Usnesení 40/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2023.
Hlasování: 6 – 0 – 0 

Usnesení 41/23
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2023 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 23,5 % - 10 %                                                           
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2023 - 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25 %

Hlasování: 6 – 0 – 0 

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval o změně na postu zahraničního zpravodaje rozhlasu v USA, Jana Kalibu vystřídal Pavel Novák.
V Českém centru v New Yorku probíhá až do konce srpna výstava k 100. výročí Českého rozhlasu.
Ve sbírce zákonů vyšla novela Zákona o Českém rozhlase, která vejde v platnost od 1. 10. 2023.
Závěrem pozval nejen členy Rady na pietní akt k uctění památky padlých 21. srpna 1968, který se uskuteční 21. 8. před budovou rozhlasu.

Usnesení 42/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0 

Různé:
J. Krůta vyzdvihl projekt Gott navždy, kde byl představen hlas Karla Gotta vytvořen umělou inteligencí.
M. Pokorný se vrátil k hackerskému útoku na ČRo a požádal, aby s výsledky vyšetřování, až budou ukončeny, byla Rady ČRo seznámena.
Dále požádal o bližší informace o marketingové akci stanice Vltava, která probíhá od června 2023.

Usnesení 43/23
Rada Českého rozhlasu svolává osmou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 23. 8. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0   

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Příloha k usnesení 43/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio