Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (25. 7. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 25. 7. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka (dostavil se ve 14:14 hod.) - členové Rady.

Sekretariát Rady: Marie Šímová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo; Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání; Ladislav Musil náměstek GŘ pro správu a provoz; Tomáš Pancíř, ředitel centra zpravodajství ČRo; Zora Blümlová, vedoucí Kanceláře GŘ ČRo

PROGRAM:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace o záležitosti spolupráce s BBC v roce 2012
- informace o zajištění průzkumů veřejného mínění a přípravy volebního vysílání na podzim 2012
- informace o přípravě druhé aktualizace rozpočtu roku 2012
- informace o jednání expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
- informace o výjezdu Rady ČRo do regionálního studia v Českých Budějovicích
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  80/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 28. června 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  81/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. července 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení  82/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o spolupráci s BBC v roce 2012.
Hlasování: 7-0-0

Usnesení 83/12
Rada ČRo vzala na vědomí informaci o zajištění průzkumů veřejného mínění a přípravy volebního vysílání na podzim 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 84/12
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o přípravě druhé aktualizace rozpočtu roku 2012
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 85/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o jednání expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
Hlasování: 8-0-0

Usnesení  86/12
Rada ČRo bere na vědomí informaci o výjezdu Rady ČRo do regionálního studia v Českých Budějovicích
Hlasování: 8-0-0

Usnesení  87/12
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 88, 89/12-  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení  88/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Českým rozhlasem Plzeň a Janem Hackerem.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení   89/12
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a smlouvu o nájmu věcí movitých mezi Českým rozhlasem Hradec Králové a Marií Hejdovou.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení  90/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
- Dagmar Chramostové - ke skrytému obchodnímu sdělení
- Anny Čermákové - týkající se pořadu Seznamka na ČRo Olomouc
- Lukáše Tietzeho - připomínky k hudebnímu vysílání ČRo
Hlasování: 8-0-0

Různé: P. Šafařík požádal vedení ČRo  o informaci k digitalizaci archivu Českého rozhlasu

Usnesení 91/12
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2012 na 22. srpna a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 8-0-0

Ověření zápisu: Tomáš Ratiborský

 

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Pravidla předvolebního vysílání ČRo

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu