Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (12. 7. 2022)

12. červenec 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 12. 7. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jiří Hrabovský, předseda DK Rady ČRo

Omluveni: Jan Krůta, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2022
- Pravidla předvolebního a volebního vysílání -  podzim 2022
- Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2021
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2022
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8– 0 – 0             

Usnesení 44/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2022
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 45/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Pravidlech předvolebního a volebního vysílání ČRo-podzim 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 46/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2021.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 47/22
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2022 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 23,5 - 10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2022 - 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25 %

Hlasování:
Pro:
M. Pokorný, O. Matouš, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman
Proti: -
Zdržel se:
Jaroslav Šebek

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval - projekt k 80. výročí akce Antropoid na stanicích ČRo Radiožurnál a Plus měli velký ohlas; k ročnímu výročí tornáda na Moravě se do vysílání zapojila i regionální studia a byl odvysílán koncert pořádaný rozhlasem z Hodonína; k 1. 7. 2022 došlo k aktualizaci organizačního řádu ČRo sloučením tvůrčích skupin dokument a publicistika, ve Zpravodajství vznikl nový útvar vědecká redakce. Dále informoval o konferenci o stavu a budoucnosti veřejnoprávních médií, která proběhla v Knihovně Václava Havla, 19. 7. 2022 proběhne v Senátu debata o financování ČRo a ČT, kterou pořádá Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. J. Šebek se dotázal na reakci redaktorů, kteří v rámci organizačního řádu byli přeřazeni pod Zpravodajství, dotaz zodpověděl O. Suchan a J. Menger.
M. Pokorný se dotázal na sloučení tvůrčích skupin dokument a publicistika, důvod vysvětlil J. Menger.

Usnesení 48/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 31. 8. 2015 na dobu neurčitou mezi  ČRo (Plzeň) a Agenturou 4PRO s.r.o. s účinností od podpisu smluvních stran.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnost I. Tothové:          
Pro:
O. Matouš, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman, J. Šebek
Proti: -
Zdržel se:
M. Pokorný

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnost P. Hledíka:          
Pro:
M. Pokorný, O. Matouš, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman, J. Šebek
Proti: -
Zdržel se: -

Usnesení 49/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
M. Dittrich se dotázal na výrok zpravodaje M. Dorazína na sociální síti ohledně válečného konfliktu, okolnosti vysvětlil ředitel Zpravodajství O. Suchan a J. Menger, svůj názor vyjádřil i V. Jandák.
T. Kňourek kritizoval práci iRozhlas.cz ohledně uveřejňování reakcí opozičních stran na projevy premiéra a prezidenta, předseda Rady požádal o vyjádření vedení rozhlasu do konce července tohoto roku.

Usnesení 50/22
Rada Českého rozhlasu svolává osmou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na čtvrtek 25. 8. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 49/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Pravidla ČRo v souvislosti se senátními a komunálními volbami v roce 2022

Prezentace Volby 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio