Zápis ze 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 4. 2013)

24. duben 2013

Zápis ze 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 4. 2013 ve 13.00 hodin v Českém rozhlase studio Plzeň, nám. Míru 10.

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo, Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo, Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo, Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, členové Rady

Omluven: Tomáš Kňourek

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání, Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj, Zora Karmazin- Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ, vedení ČRo Plzeň, Jaroslav Růžička, předseda DK

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Výroční zpráva předsednictva Rady 2012
- zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady za 1. Q 2013
- informace o prodeji nemovitého majetku ČRo, rekonstrukci Vinohradské 12 a postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 49/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 3. 2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 50/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 4. 2013
Hlasování:  7 – 0 - 0

Usnesení 51/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 4. 2013
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 52/ 13
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu předsednictva Rady o činnosti Rady za rok 2012.
Hlasování:  7 – 0 - 0

Usnesení 53/ 13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady za 1.čtvrtletí 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 54/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o prodeji nemovitého majetku ČRo, rekonstrukci Vinohradské 12 a postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
Hlasování:  7 - 0 - 0

Usnesení 55/13
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 56,57,58 /13  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č.484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných dle zvláštních předpisů.  
Hlasování:  7 - 0 - 0

Usnesení 56/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi ČRo Plzeň a Janem Steinbachem. 
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 57/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru mezi ČRo Plzeň a paní Mgr. Kateřinou Schmiedovou.
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 58/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schvaluje dodatek č. 1  ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru mezi  ČRo Ostrava a Agenturou AAM, s r.o.
Hlasování:
7 - 0 - 0

Usnesení 59/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé
Bylo poděkováno ČRo Plzeň za možnost zrealizovat Veřejnou schůzi v prostorách studia.

Usnesení  60/13
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2013 na 29. 5. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování:
7 – 0 - 0

Ověřil: Michal Stehlík

Zpráva o činnosti Dozorčí komise za 1. kvartál 2013

Výroční zpráva činnosti Rady ČRo za rok 2012

Příloha k usnesení 59/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam ze 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio