Zápis z třetího mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

24. květen 2000

Zápis z třetího mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu, konaného dne 24. května 2000 v budově rozhlasu.

Přítomni: Richard Seemann, předseda
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Palata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Zdeněk Susa;


Program:

Diskuse nad textem Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999.

Hlasování: 8 hlasů pro

Diskuse bude pokračovat na výjezdním zasedání dne 31. května 2000 ve Studiu Českého rozhlasu v Brně.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 24. května 2000

Spustit audio