Zápis z pracovní cesty Rady ČRo a ČRo do Francie (Radio France a Conseil Supérieur de l‘Audiovisuel)

28. prosinec 2017

Ve dnech 21. ‒ 22. 9. 2017 se uskutečnila zahraniční pracovní cesta zástupců Rady ČRo, Dozorčí komise (poradního orgánu Rady ČRo) a Českého rozhlasu do Francie, a sice k tamnímu rozhlasovému vysílateli veřejné služby Radio France a ke správnímu orgánu Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), který je obdobou české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.Francouzští partneři obdrželi předem dotazy a okruhy témat navržené Radou Českého rozhlasu. O pracovní cestě referujeme formou zápisu z proběhnuvších jednání.Rada ČRo děkuje za součinnost při přípravě a realizaci pracovní cesty zaměstnancům Českého rozhlasu.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio