Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

17. květen 2000

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu, konaného dne 17. května 2000 v budově rozhlasu.

Přítomni: Richard Seemann, předseda
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Palata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Milan Uhde;
Sekretariát: Hana Vágnerová;
Omluveni: Zdeněk Susa;


Program:

Diskuse na textem Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999.

Hlasování: 7 hlasů pro

Diskuse bude pokračovat na dalším mimořádném zasedání dne 24. května 2000 v 9.30 hod. v budově rozhlasu.


Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 17. května 2000

Spustit audio