Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

12. leden 2000

konaného dne 12. ledna 2000 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková;

Schválení programu

- jednací řád Rady,

- odborná komise Rady,

- plán hlavních úkolů Rady na I. pololetí 2000.

Hlasování: 8 hlasů pro.
V úvodu zasedání Rada hlasováním schválila účast externího redaktora I. Hoffmana a A.Zelenky na řádném zasedání Rady ČRo v plánované diskusi o Radiofóru.

Jednací řád Rady
Rada se zabývala novelizací jednacího řádu Rady. Členové Rady obdrží do příštího zasedání novelizovaný text jednacího řádu.

Odborná komise Rady
Členové Rady diskutovali o návrhu složení odborné komise Rady.
Z diskuse vzeąly konkrétní návrhy a bylo o nich hlasováno.

Rada pověřuje svého předsedu, aby ve spolupráci s Ing. Hajnou prověřil možnosti ocenění jednotlivých členů odborné komise Rady a tajemnice komise Rady.
Hlasování: 6 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely.
Hlavní úkoly Rady na I. pololetí 2000

- Výjezdní zasedání Rady 19/4 se uskuteční v Hradci Králové.

- Výroční zasedání Rady 31.5.-1.6.2000 se uskuteční v Brně (příprava výroční zprávy).

V této souvislosti Rada žádá generálního ředitele o předložení zprávy o činnosti na úseku programu - (podle metodologie Rady vycházející z jednotlivých paragrafů zákona - viz Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 1998).
Hlasování: 7 hlasů pro.
Z dalších úkolů:

- zahájení činnosti odborné komise,

- hodnocení práce ČRo 1,

- stanovisko k agenturním výzkumům,

- práce v regionech,

- zhodnocení činnosti a.s. Radioservis.

Hlasování: 7 hlasů pro. Zápis by přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 12. ledna 2000

Spustit audio