Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

10. listopad 1999

konaného dne 10. listopadu 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Bla ek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková,

Hosté: Ing. Václav Kasík, generální ředitel Českého rozhlasu,

I. Schválení programu

- zpráva generálního ředitele,

- mana erská smlouva s generálním ředitelem.

Program byl hlasováním schválen.

II. Diskuse

Rada se zabývala

- zprávou generálního ředitele a přijala usnesení 81/99.

- návrhem mana erské smlouvy a přijala usnesení 82/99.

III. Usnesení 81/99

Rada souhlasí s opatřeními, která generální ředitel navrhl ve své zprávě "Rozbor situace a vyvolané činnosti", kde hodnotil své působení od nástupu do funkce generálního ředitele.

K závěrům Rada poznamenává, e by uvítala zřízení samostatného ČRo 8 - Internet a dále zlep ení práce s dopisovými ohlasy.

Rada vítá iniciativu generálního ředitele na úseku techniky, která povede k dal ímu zefektivnění činnosti tohoto úseku.

Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas se zdr el.

Usnesení 82/99

K návrhu "Mana erská smlouva s generálním ředitelem" Rada poznamenává, e smlouva musí být vypracována v souladu se zněním zákona o Českém rozhlase.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Zápis byl přečten a schválen.
Zapsala Vágnerová
Praha, 10. listopadu 1999

Spustit audio