Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

30. červen 1999

konaného dne 30. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Michal Pavlata,
Pavel Scheufler, Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Barbara Köpplová, Lenka Procházková;

Hosté:

Mgr. Vlastimil Ježek, odstupující generální ředitel Českého rozhlasu,
Ing. Václav Kasík, nový generální ředitel Českého rozhlasu,
JUDr. Kočová, právník Českého rozhlasu,
Ing. Skalová, ředitelka ESÚ Českého rozhlasu

V úvodu zasedání Rada hlasováním schválila, aby mimořádnému zasedání byl přitomen nový generální ředitel ČRo Ing. Kasík. Dále byly přizvány JUDr. Kočová a Ing. Skalová.

Rada diskutovala o návrhu smlouvy na RS Pankác.

Usnesení 49/99

Rada Českého rozhlasu dává předběžný souhlas s uzavřením smlouvy s ECM (EUROPA CAPITAL MANAGEMENT) Radio Plaza a.s. o koupi RS Pankrác.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Tiskové konference, uspořádané k výsledkům veřejné obchodní soutěže na prodej RS Pankrác, se zúčastní Pavel Scheufler.

Hlasování: 7 hlasů pro.

Praha, 30. června 1999

Zapsala Vágnerová

Spustit audio