Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

2. červen 1999

konaného dne 2. června 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Lenka Procházková, Pavel Scheufler,
Zdeněk Susa, Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Hosté: Mgr. Lenka Čermáková, psycholog,
Mgr. Milan Bouška,
JUDr. Milan Brunclík,
PhDr. Josef Havel,
Ing. Václav Kasík,
Mgr. Pavel Ryjáček;

Program: Pohovory s kandidáty na funkci generálního ředitele Českého
rozhlasu za přítomnosti psychologa.
Program byl hlasováním schválen.

Mimořádné zasedání bylo zahájeno v 9,00, ukončeno v 16,30.

Praha, 2. června 1999
Zapsala Vágnerová


Praha, 2. června 1999

Spustit audio