Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu

12. květen 1999

konaného dne 12. května 1999 v budově rozhlasu

Přítomní: Richard Seemann, předseda,
Milan Blažek, Iva Kotrlá, Barbara Köpplová,
Michal Pavlata, Pavel Scheufler, Zdeněk Susa,
Milan Uhde;

Sekretariát: Hana Vágnerová;

Omluveni: Lenka Procházková;

Program mimořádného zasedání

Výběr kandidátů postupujících do dalšího kola výběrového řízení na obsazení funkce
generálního ředitele Českého rozhlasu. Program byl hlasováním schválen.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Rada vzala na vědomí, že členka Rady ČRo Lenka Procházková se zúčastní diskuse
telefonicky (formou poradního hlasu). Souhlas hlasováním.
Hlasování: 6 hlasů pro.

Koncepce Ing. Červeného byla hodnocena v původní podobě, na doplněk zaslaný
5. května 1999 e-mailem nebyl brán zřetel vzhledem k zaslání po termínu.
Hlasování: 6 hlasů pro.

O jednotlivých kandidátech a jejich předložených koncepcích rada hlasovala a bylo
přijato usnesení 31/99, které ve formě tiskové zprávy bylo zveřejněno.

Usnesení 31/99
Rada Českého rozhlasu na svém mimořádném zasedání dne 12. května 1999
rozhodla o užším výběru kandidátů na funkci generálního ředitele Českého
rozhlasu. Po zevrubném posouzení odevzdaných prací 27 uchazečů postoupilo
do dalšího kola pět kandidátů:
Milan Bouška, Milan Brunclík, Josef Havel, Václav Kasík, Pavel Ryjáček.
Těchto pět uchazečů bude vyzváno k účasti na testech psychologa a
k pohovoru s Radou ČRo.
O jmenování generálního ředitele Rada ČRo hodlá rozhodnout 9. června
1999.
Hlasování: 8 hlasů pro.

Další postup výběrového řízení:
Mimořádné zasedání Rady Českého rozhlasu se bude konat 2. června 1999 v 9,00
hod. v budově rozhlasu za účasti psychologa. (Pokud se bude konat řádné zasedání
Rady ČRo, bude se konat ve čtvrtek 3. června 1999).
Na zasedání dne 2. června 1999 budou pozváni výše uvedení kandidáti, s nimiž
členové Rady ČRo budou postupně diskutovat. Současně Rada ČRo vyžádá
prohlášení od každého kandidáta o jeho možném nástupu funkce k 30. 6. 1999.

Zápis byl přečten a schválen
Zapsala Vágnerová
Praha, 12. května 1999

Spustit audio