Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (7. 10. 2015)

7. říjen 2015

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu dne 7. 10. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- dodržování zákona o ČRo ze strany generálního ředitele ČRo
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0                                             

Usnesení 96/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 9. 2015.
Hlasování: 9 - 0 - 0                      

Usnesení 97/15
Rada Českého rozhlasu přijímá rezignaci generálního ředitele Mgr. art. Petera Duhana k datu 3. 11. 2015. Zároveň žádá generálního ředitele, aby do tohoto data nečinil již žádná zásadní rozhodnutí v oblasti personální, ekonomické a programové.
Hlasování: 9 - 0 - 0 

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Zvukový záznam z mimořádného zasedání

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio