Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (30. 6. 2021)

30. červen 2021

Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 6. 2021 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2020
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2021
- Různé
- Závěr
Hlasování: 6 - 0 - 0                                           

Usnesení 44/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu Rady ČRo o hospodaření ČRo za rok 2020.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o rychlé reakci ČRo na ničivé tornádo na jižní Moravě nejen zpravodajstvím, ale i formou sbírky nadačního fondu Českého rozhlasu. Rozhlas postihla dvě náhlá úmrtí, paní zvukařky a vedoucí DRDS, paní Jany Frankové Doležalové, která vtiskla souboru novou tvář. Na Slovensku bude od srpna tohoto roku působit nový zpravodaj, pan Ladislav Novák. Český rozhlas získal řadu ocenění - na Prix Italia vltavský projekt Hudba k siréně, který zvítězil v kategorii Hudba a projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata v kategorii Interaktivní web. V anketě Podcast roku v kategorii Veřejnoprávní podcast jednoznačně zvítězila Vinohradská 12, na druhém místě se umístil Host Lucie Výborné. Redaktorka a moderátorka Lenka Kabrhelová získala prestižní Cenu Karla Havlíčka Borovského a Oddělení komunikace, které získalo 3. místo v soutěži Lemur – Česká cena za public relations za interní komunikaci v době pandemických opatření.
Dále GŘ okomentoval možný konec výjimky na odpočet DPH a jeho případné dopady na hospodaření Českého rozhlasu.

Usnesení 45/21
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 2. pololetí 2021 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 22,2 % - 10 %                                                        
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2021 - 15%
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25%

Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé: T. Kňourek připomněl požadavek na vedení rozhlasu z minulé veřejné schůze ohledně zpravodajství o paní S. Cichanouvské, odpověď přislíbil generální ředitel do týdne zaslat. J. Nerušil se vrátil k minulé veřejné schůzi, kde se ptal na vlastnickou strukturu Ústavu nezávislé žurnalistiky, v tisku vyšlo prohlášení, nicméně radní si nadále stojí za tvrzením, že je tento spolek netransparentní; poukázal na různý způsob informování o jedné události ve vysílání zpravodajství ve stejný čas na různých stanicích ČRo.

Usnesení 46/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 14. 7. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel: M. Dittrich

Zvukový záznam z mimořádného zasedání

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio