Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (3. 11. 2015)

3. listopad 2015

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu dne 3. 11. 2015 ve 13.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, Jiří Vejvoda, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení programu
- volba prozatímního ředitele Českého rozhlasu
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0                                             

Usnesení 107/15
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Hana Dohnálková, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek.
Hlasování:

Pro: P. Šafařík, M. Stehlík, J. Vejvoda, M. Badal, I. Tesař. I. Vodochodský
Proti: 0
Zdrželi se:
H. Dohnálková, E. Kukuczka, T. Kňourek

Volební komise si ze svého středu zvolila svojí předsedkyni Hanu Dohnálkovou.

Usnesení 108/15
Volba prozatímního ředitele:

Rada Českého rozhlasu konstatuje, že v souladu s ust. § 9 odst. 12 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, na základě tajné volby byl zvolen prozatímním ředitelem Českého rozhlasu pan Ing. Karel Zýka počtem 6 hlasů.   
Hlasování: 9 – 0 - 0

Usnesení 109/15
Rada ČRo doporučila, aby předávací protokol mezi Mgr. art. Peterem Duhanem a Ing. Karlem Zýkou zabezpečila ředitelka KGŘ Zora Karmazín Blümlová za přítomnosti předsedy Dozorčí komise Rady ČRo Ing. Jiřího Volfa.
Hlasování:
Pro: 9 – 0 - 0


Ověřovatel:  Michal Stehlík

         

 

 

 

         

 

Zvukový záznam z mimořádného zasedání

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio