Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu (21. 12. 2015)

21. prosinec 2015

Zápis z mimořádného zasedání Rady Českého rozhlasu dne 21. 12. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Petr Šafařík, předseda Rady ČRo; Ivan Tesař, Milan Badal, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Program:
- zahájení, schválení programu
- zúžení kandidátů na generálního ředitele ČRo
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 9 - 0 - 0                                            

Usnesení 132/15
Rada ČRo ve výběrovém řízení na místo generálního ředitele Českého rozhlasu obdržela 26 přihlášek, které splnily stanovené formální náležitosti.
Jedná se o přihlášky následujících uchazečů: Böhm Tomáš, Ing.; Brunclík Milan, JUDr.; Bureš Michal, MgA; Duspiva Zdeněk, Ing.; Hazdrová Kopecká Eva, Mgr.; Hladký Marek, MgA.; Karmazín Vladimír, Mgr.; Knotek Milan, Ing.; Končelík Jakub, PhDr., Ph.D.; Konrád Martin, Ing.; Konvalina Miroslav, Ing.; Kopa Ondřej, Mgr.; Kralert Michael, Ing.; Kroc Vladimír, Ing.; Mrzena Jan, Ing.; Němeček Tomáš, Mgr.; Pancíř Tomáš, Mgr.; Ruml Jan, Mgr.; Skopalík, Jaromír, Dr.,CSc.; Skřivánek Tomáš, Ing.; Suchý Zbyněk, Mgr.; Vávra Jan; Zavoral René, Mgr.; Zýka Karel, Ing.; Žantovský Petr, Doc. mgr. PhD.; Žůrek Petr, Mgr.

V souladu se svým volebním řádem bude Rada ČRo zužovat počet kandidátů na funkci generálního ředitele z výše uvedených 26 uchazečů.

Uchazeči Ing. Michael Kralert, Ing. Vladimír Kroc,  Dr. Jaromír Skopalík, CSc., Mgr. Zbyněk  Suchý a Mgr. Petr Žůrek předložili pouze čestná prohlášení o splnění podmínek stanovených Lustračním zákonem pro vydání osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Jsou proto povinni do 4. 1. 2016 doložit originál uvedeného osvědčení, jinak budou z výběrového řízení vyloučeni.

Formální náležitosti přihlášek nebo požadavky na předepsané přílohy nesplnili tito uchazeči: Augustin Miroslav, JUDr.; Bittman Hubert, Ing.; Krupička Miroslav, PhDr.; Ostrý Jaromír, Mgr.; Štern Ivan, Ing.

Hlasování: 9 - 0 - 0

Volba volební komise
Usnesení 133/15

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal. 
Hlasování:
Pro: Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Jiří Vejvoda, Michal Stehlík, Tomáš Kňourek,
Petr Šafařík, Ivan Tesař, Milan Badal
Proti: - 0
zdržel se : Ervín Kukuczka

Usnesení 134/15
Rada ČRo schvaluje výsledky tajného hlasování o zúžení počtu kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, které proběhlo dle zásad Jednacího a Volebního řádu Rady ČRo.
Z kandidátů, jejichž přihlášky splnily stanovené formální náležitosti, postoupili do veřejné volby generálního ředitele ČRo tito uchazeči s dále uvedeným počtem získaných hlasů:

1)      Končelík Jakub, PhDr., Ph.D.       6 hlasů
2)      Němeček Tomáš, Mgr.                  6 hlasů
3)      Zavoral René, Mgr                       6 hlasů
4)      Kralert Michael, Ing.                    5 hlasů
5)      Skřivánek Tomáš, Ing                  5 hlasů

Protokol o hlasování bude součástí zápisu.
Hlasování: 9 – 0 - 0

Na nepostupových místech se umístili:
Mrzena
Jan, Ing. a Zýka Karel, Ing. - 4 hlasy
Duspiva
Zdeněk, Ing. - 2 hlasy
Böhm
Tomáš, Ing.;  Karmazín Vladimír, Mgr.; Kopa Ondřej, Mgr.; Skopalík, Jaromír, Dr.,CSc.;
Žantovský
Petr, Doc. mgr. PhD. - 1 hlas.

Různé: 
I. Tesař informoval o vlastní volbě generálního ředitele, která je plánovaná na 20. 1. 2016.          

Ověřovatel: Petr Šafařík

Zvukový záznam z mimořádného zasedání

Protokol volební komise

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio