Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (6. 11. 2023)

6. listopad 2023

Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 6. 11. 2023 v 13.30 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Různé
- Závěr          
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 69/23
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 70/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
T. Kňourek upozornil na nedostatečnou afiliaci ve vysílání ČRo Plus, konkrétně u pozvaného hosta Tomáše Němečka. J. Dohnal poděkoval za uspořádání konference Sto let rozhlasu, sto let zvuku v Národním technickém muzeu a ocenil práci zaměstnanců, kteří se podíleli na přípravě oslav stého výročí rozhlasu.

Usnesení 71/23
Rada Českého rozhlasu svolává mimořádnou veřejnou schůzi Rady ČRo v roce 2023 na středu 15. 11. 2023 v zasedací místnosti D010 od 13.30 hod, Římská 13, Praha 2.
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z mimořádné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio