Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 10. 2023)

30. říjen 2023

Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 10. 2023 v 15.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Sekce GŘ

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Různé
- Závěr           
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise

Usnesení   66/23
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 67/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 68/23
Rada Českého rozhlasu svolává mimořádnou veřejnou schůzi Rady ČRo v roce 2023 na středu 6. 11. 2023 v zasedací místnosti D010 od 13.30 hod, Římská 13, Praha 2.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z mimořádné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio