Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 2. 2024)

27. únor 2024

Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 2. 2024 ve 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Oldřich Vágner, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, členové Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 18/24
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal a Jiří Dohnal; ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 19/24
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé
T. Kňourek připomněl uvádění přesných afiliací hostů v pořadech ČRo a dotázal se na obecná pravidla. Generální ředitel uvedl, že existují obecná pravidla a metodika, ale záleží i na kontextu a typu pořadu. O. Vágner se dotázal, jaký je postup při načítání knih z hlediska autorských práv. R. Zavoral uvedl, v těchto případech vždy musí být v prvé řadě ošetřena autorská práva, buď prostřednictvím kolektivních správců, nebo s majiteli práv.

Usnesení 20/24       
Rada Českého rozhlasu svolává třetí řádnou veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 27. března 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: O. Matouš

Zvukový záznam z mimořádné veřejné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio