Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (15. 11. 2023)

15. listopad 2023

Zápis z mimořádné veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 6. 11. 2023 v 13.30 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Sekce GŘ

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Úprava volebního řádu Rady ČRo
- Různé
- Závěr            
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 72/23
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Jaroslav Šebek, Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal, ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování:
8 – 0 – 0 

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 73/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 74/23       
Rada Českého rozhlasu schvaluje úpravu Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo) čl. 2, Volba předsedy a místopředsedy, č.14: „Pokud ani ve třetím kole nedojde ke zvolení předsedy/místopředsedy, rozhodnou členové Rady o náhradním termínu volby, nejpozději však do 30 kalendářních dnů“.
Hlasování:   
Pro:
J. Krůta, Z. Mahdal, T. Kňourek, O. Matouš, J. Šebek, J. Dohnal
Proti: O. Vágner
Zdržel se:
M. Pokorný
Usnesení bylo přijato.

 Různé:
J. Šebek vyzdvihl Koncert pro hrdiny, který Český rozhlas uspořádal ve spolupráci se společností Post Bellum ke Dni válečných veteránů 11. listopadu 2023 v katedrále sv. Víta.
M. Pokorný ocenil zpracování inscenace Caligula na stanici Vltava.

Usnesení 75/23       
Rada Českého rozhlasu svolává jedenáctou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 29. 11. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z mimořádné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio