Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 9. 2020)

30. září 2020

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 9. 2020 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Miroslav Dittrich, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba předsedy a místopředsedy Rady ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Informace o programových změnách stanice ČRo Vltava
- Zaznamenání změn programu ČRo Dvojka – prezentace výsledků výzkumu
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouva
- Různé
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení   75/20

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Tomáš Kňourek, Jan Krůta a Marek Pokorný.
Zvolila si ze svého středu předsedu Tomáše Kňourka.
Hlasování: 8 – 0 – 0                                            

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 76/20
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Miroslava Dittricha
, předsedou Rady Českého rozhlasu, 8 hlasy.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 77/20
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Zdeňka Mahdala
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 6 hlasy.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 78/20
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 1
Pro:
M. Dittrich, T. Kňourek, J. Krůta, M. Pokorný, P. Arenberger, Z. Mahdal, J. Nerušil
Proti: 0
Zdržel se: O. Matouš

Usnesení 79/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o programových změnách stanice ČRo Vltava.
Hlasování: 8 – 0 – 0

V 15.14hod odešel z jednání P. Arenberger. 

Usnesení 80/20
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výsledcích výzkumu k změnám programu stanice ČRo Dvojka.
Hlasování: 7 – 0 – 0                   

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval, že 17. 9. 2020 byl dokončen rozvoj systému DAB+ s 95% pokrytím obyvatel České republiky a Škoda Auto od srpna zahájila výrobu vozidel, které mají v základní výbavě přijímač s DAB+. Rozhlas svojí kampaní snaží posluchače převést na tento systém i ve spolupráci s prodejci přijímačů. SOČR zahájil svoji 94. sezónu koncertem 25. 9. 2020 v Rudolfinu, má připraveno asi 20 koncertů, které budou případně upraveny dle virologické situace. Nadační fond Českého rozhlasu oslavil 20 let od svého vzniku a Český rozhlas má celkem 7 nominací v mezinárodních festivalech Prix Europe a Prix Italia. Vedení rozhlasu zahájilo kolektivní vyjednávání s odborovou organizací ČRo.
J. Krůta se dotázal na festival Prix Bohemia Radio, R. Zavoral uvedl, že jeho konání je závislé na nejbližších omezení v rámci nouzového stavu, o dalších krocích bude radní informovat.

Usnesení 81/20
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Michalem Hvězdou na dobu neurčitou s účinností od 10. 10. 2020.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:  T. Kňourek upozornil na zpravodajství ČRo Radiožurnál dne 24. 9. 2020 ohledně nové směrnice EU k migrační politice a požádal o analýzu zpravodajství k této směrnici do 14 dnů, dále upozornil na vulgarizmus v komentáři L. Rakušanové dne 25. 9. 2020 na stanici ČRo Plus a dotázal se, jak v současné době probíhá průzkum poslechovosti Radioprojekt. R. Zavoral přislíbil zodpovědět první dva dotazy, průzkum Radioprojekt byl v době koronavirové krize pozastaven, výsledky se sbírají za druhé pololetí tohoto roku a budou zveřejněny v lednu 2021.

Usnesení 82/20
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2020 na 21. 10. 2020 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich


Příloha k usnesení 78/20 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Vltava 2020 – redefinice stanice a programové změny

Zaznamenání programových změn na stanici Dvojka

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio