Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 9. 2015)

30. září 2015

Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. 9. 2015 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha

Přítomni:  Michal Stehlík, předseda Rady ČRo; Petr Šafařík, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Ivan Tesař, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Tomáš Kollarczyk, pověřený řízením sekce správy a provozu; Zora Karmazín Blümlová, ředitelka odboru generálního ředitele

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- informace z dozorčí komise Rady ČRo
- informace o vysílání regionálních studií ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8 – 0 - 0                                             

Usnesení  91/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 8. 2015.
Hlasování: 8 – 0 - 0                     

Usnesení  92/15
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 16. 9. 2015.
Hlasování: 8 – 0 - 0

Usnesení  93/15
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o vysílání regionálních studií Českého rozhlasu.
Hlasování:
8 – 0 - 0

Usnesení  94/15

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
8 – 0 - 0

Usnesení  95/15
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2015 na 21. 10. 2015 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

Příloha k usnesení 94/15 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio