Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (30. 9. 2010)

Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 30. září 2010 ve 14.00 v zasedací místnosti č.010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Dana Jaklová - předsedkyně Rady ČRo, Ladislav Jíša - 1. místopředseda Rady ČRo a mluvčí Rady, Tomáš Ratiborský - 2. místopředseda Rady ČRo, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Oldřich Šesták, ředitel KGŘ ČRo (zastupující prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana), Josef Havel, pověřený výkonný ředitel ČRo, Hana Hikelová, ředitelka zpravodajských stanic ČRo, Lukáš Hurník, pověřený programový ředitel ČRo, Hana Skalová, ředitelka ekonomického úseku ČRo, René Zavoral, ředitel odboru komunikací a vnějších vztahů, Petra Štěpánková, vedoucí sekretariátu prozatímního ředitele ČRo

PROGRAM:

 • zahájení, schválení programu
 • schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
 • informace vedení ČRo k rekonstrukci Vinohradská 12 - aktuální situace (H.Skalová)
 • informace k volebnímu vysílání ČRo (H.Hikelová)
 • globální projekt monitoringu médií
 • usnesení k rekreačnímu objektu ČRo Špičák
 • informace k prodeji Pece p/Sněžkou (J.Havel)
 • usnesení k Programové strategii ČRo na r. 2011
 • zpráva o cestě členů Rady ČRo do BBC
 • stížnosti, podněty posluchačů
 • různé, závěr

Program byl schválen
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 143/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 25. srpna 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 144/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 1. září 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 145/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 9. září 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 146/10
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23. září 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 147/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace k rekonstrukci budovy ČRo Vinohradská 12, Praha 2.
Rada Českého rozhlasu pozitivně hodnotí posun v jednáních vedení ČRo se zhotovitelem, která vyústí k vyhlášení JŘBU č.6 (Dodatek č. 6) a směřují k uzavření Dodatku č.7 ke smlouvě, které budou řešit jak termín dokončení, tak finanční záležitosti.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 148/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci ředitelky zpravodajských stanic Hany Hikelové o předvolebním vysílání ke komunálním a senátním volbám.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 149/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí tiskovou zprávu ke globálnímu projektu monitoringu médií 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 150/10
Rada Českého rozhlasu trvá na svém usnesení č. 137/09 z 30. 9. 2009 a ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi, aby vypověděl nájemní smlouvu s Marií Duškovou na objekt ČRo v Železné Rudě a zároveň aby připravil tento objekt k prodeji.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 151/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí průběžnou informaci k prodeji nemovitosti objektu v Peci pod Sněžkou a ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi jednat s vybraným zájemcem o koupi, a to do 22.10.2010 a po uplynutí tohoto termínu jednat s dalšími potencionálními zájemci.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 152/10
Rada Českého rozhlasu, v souladu se svým dlouhodobým záměrem úspor v hospodaření ČRo, ukládá prozatímnímu řediteli ČRo Peteru Duhanovi:
a)připravit, v rámci projektu systémových programových změn v ČRo, vyhodnocení všech speciálních stanic ČRo, ČRo 6 a nově zřízených regionálních studií ČRo, a to jak z hlediska plnění původního programového záměru, tak z hlediska efektivity, nákladovosti, poslechovosti a plnění úkolů veřejné služby. Podklady připravit pro zvoleného generálního ředitele ČRo tak, aby se tato problematika mohla začít řešit začátkem roku 2011.
b)předložit Radě Českého rozhlasu návrh rozpočtu ČRo na rok 2011 v základních tezích po jednotlivých divizích, a to ještě před projednáváním v Dozorčí komisi Rady ČRo.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 153/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu předsedkyně Rady ČRo Dany Jaklové o služební cestě členů Rady do BBC ve dnech 21. a 22. 9. 2010.
Hlasování: 5-0-0

Usnesení 154/10
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi posluchačům na jejich stížnosti, náměty a připomínky a to:
- panu Jaroslavu Tóthovi na jeho stížnost z 31.8.2010 ohledně zpravodajství ČRo1 Rž o tragické události v Bratislavě,
- panu Dušanu Dvořákovi na jeho polemiku z 1.9.2010 ohledně povolení či zákazu pěstování konopí v ČR a informací k této věci v ČRo
- panu Alexandru Vojtovi na jeho stížnost ze 6.9.2010 na práci redaktorky ČRo 6 Gity Zbavitelové
- panu Janu Horskému na jeho stížnost z 6.9.2010 ve věci činnosti zahraničního zpravodaje Břetislava Turečka

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí písemné materiály od Ing.Daniela Cháry, a to na základě jeho přijetí na zasedání předsednictva Rady ČRo 9.9.2010. Rada Českého rozhlasu konstatuje, že personální otázky na tomto stupni řízení jsou plně v kompetenci vedení ČRo. V tomto smyslu obdrží D.Chára písemnou odpověď.

Rada Českého rozhlasu také projednala a odsouhlasila text odpovědi pro RRTV na dopis její předsedkyně JUDr. Kateřiny Kalistové ze 7.9.2010 ve věcí stížností na vysílání ČRo Sever v době povodní.
Hlasování: 5-0-0

Různé:
Informace o dopise předsedy Volebního výboru PS Václava Mencla.

Usnesení 155/10
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2010 na 21. října. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 5-0-0

Ověření zápisu: Ladislav Jíša

Cesta Rady ČRo do BBC

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 1/2

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu 2/2

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 25. srpna 2010

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 1. září 2010

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 9. září 2010

Zápis z jednání předsednictva Rady ČRo konaného dne 23. září 2010

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu