Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 9. 2021)

29. září 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 9. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo

Omluveni: Marek Pokorný, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2021
- Informace generálního ředitele ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0          

Usnesení 68/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Informace generálního ředitele:
J. Menger informoval - program Českého rozhlasu primárně reflektuje blížící se volby, připomenul výročí 1100 let od úmrtí sv. Ludmily, finišují přípravy spuštění nové stanice ČRo Pohoda – provoz zahájí 1. 10. 2021 v 11 hodin a vrcholí příprava rozpočtu a investičního plánu na příští rok. Dne 23. 9. 2021 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované studio Českého rozhlasu v Brně, kde proběhl koncertu BROLN a v pátek 1. 10. 2021 bude zahájena 95. koncertní sezóna SOČRu v pražském Rudolfinu.

Usnesení 69/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:
J. Menger pozval radní a posluchače na festival Prix Bohemia Radio, který se bude konat od 18. do 21. 10. 2021 v Olomouci. T. Kňourek upozornil na stížnosti na volební vizitky kandidátů do PS PČR vysílané v ČRo, které jsou údajně cenzurovány, a požádal vedení rozhlasu o přehled zásahů do těchto vizitek. J. Menger vysvětlil situaci - na rozdíl od volebních spotů je zodpovědnost za obsah vizitky na ČRo.

Usnesení 70/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 27. 10. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Ověřovatel: M. Dittrich

Příloha k usnesení 69/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio