Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 9. 2023)

27. září 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 9. 2023 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Jan Krůta, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Schválení Jednacího a Volebního řádu Rady ČRo
- Novela Statutu Českého rozhlasu
- Aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2023
- Personální informace GŘ
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr          
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 51/23
Rada Českého rozhlasu ruší Statut Rady Českého rozhlasu a schvaluje novelu Jednacího řádu včetně jeho přílohy Volebního řádu Rady Českého rozhlasu s účinností od 1. 10. 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 52/23
Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele ČRo schválila 3. novelu Statutu Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 53/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila Aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Usnesení 54/23
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele ČRo o jmenování pana Miroslava Bureše šéfredaktorem stanice Radiožurnál Sport s účinností od 1. 10. 2023.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o tiskové konferenci 5. 9. 2023 ohledně novely zákona o ČRo a ČT, kde ministr kultury informoval mimo dalších úprav o záměru navýšit rozhlasový poplatek o 10 Kč a definici přijímače. Novela by měla vejít v platnost od 1. 1. 2025, kdy skončí výjimka o DPH. Pokud by k novelizaci nedošlo, znamenalo by to pro rozhlas propad o 130 milionů korun a byl by nucen omezovat služby. Asociace provozovatelů soukromého vysílání podala k tomuto záměru protest, na který rozhlas reagoval tiskovým prohlášením a uvedl na pravou míru některá tvrzení.
Dále informoval o projektu „Udrž to! 7 dní pro planetu“, kterým se Český rozhlas zapojil do Evropského týdne udržitelného rozvoje.  Rozhlas se stal mediálním partnerem nejvyšší hokejové ligy na 5 let a nabídne svým posluchačům všechny zápasy. Rozhlasový projekt Gott navždy se stal nejposlouchanější četbou na pokračování v historii ČRo, má více než milion poslechů ondemand. Závěrem připomněl hudební akci v rámci oslav 100. výročí rozhlasu, která se uskutečnila 10. 9. 2023 s názvem Kbely, hrajem, a na kterou zavítalo 5 tisíc návštěvníků.

Usnesení 55/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:
J. Šebek vyzdvihl účast šéfredaktora zpravodajského webu iROZHLAS na konferenci o dezinformacích, J. Dohnal poděkoval všem zaměstnancům rozhlasu, kteří se podíleli na akcích spojených se 100. výročím Českého rozhlasu. M. Pokorný požádal o vzor projektového listu marketingových kampaní ČRo.

Usnesení 56/23
Rada Českého rozhlasu svolává desátou veřejnou schůzi v roce 2023 na úterý 24. 10. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Příloha k usnesení 55/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio