Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 9. 2018)

26. září 2018

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 9. 2018 v 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Ivan Vodochodský, Petr Arenberger, Zdeněk Mahdal, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  Miroslav Dittrich, místopředseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisu z předsednictva Rady ČRo
- Informace generálního ředitele
- Personální návrh – ČRo Brno a Zlín
- Neveřejný bod jednání
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 6 – 0 – 0

Usnesení 91/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 29. 8. 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 92/18
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 12. 9. 2018.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o předvolebním vysílání v Českém rozhlase, probíhají veřejné debaty na stanicích Radiožurnál a ČRo Plus, komunálním tématům se věnují regionální stanice. Po uzavření volebních místností 6. 10. 2018 bude speciální vysílání včetně regionálních stanic.
Generální ředitel dále informoval o procesu optimalizace pracovních míst v ČRo, který bude ukončen k 31. 12. 2018. Celkem bude dohodou zrušeno 116 pracovních pozic, většina z nich k 30. 9. 2018. V pondělí 24. 9. informoval GŘ zaměstnance rozhlasu o valorizaci mezd v ČRo, která se dotkne všech zaměstnanců se základním měsíčním příjmem do 50 000 Kč od 1. ledna příštího roku.
Závěrem R. Zavoral informoval o dvou nominacích v soutěži Prix Europe, která proběhne koncem října v Berlíně a o návštěvě delegace z EBU, která podrobila minulý týden rozhlas analýze EBU Peer-to-Peer Review a zjišťovala, zda ČRo řádně plní veřejnou službu a které se účastnilo i předsednictvo Rady ČRo.

Usnesení 93/18
Rada Českého rozhlasu na návrh generálního ředitele ČRo René Zavorala pověřuje s účinností od 1. října 2018 pana Jiřího Kokmotose řízením regionálních studií Český rozhlas Brno a Český rozhlas Zlín, a to až do jmenování řádného ředitele ČRo Brno a ČRo Zlín. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 94/18
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 95 a 96/18  ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 95/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování zaměstnanecké jídelny na dobu určitou a to do 20. 12. 2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 96/18
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování bufetu v atriu rozhlasu na dobu určitou a to do 20. 12. 2019.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Usnesení 97/18
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé:
J. Vejvoda v souvislosti s optimalizací pracovních míst v ČRo uvedl pro srovnání případ dánského rozhlasu a televize, ve kterém se ruší celkem 6 stanic, z toho 3 rozhlasové a propuštěno bude 400 zaměstnanců, rozpočet je snížen o 20%.

Usnesení 98/18
Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2018 na 31. 10. 2018 v RS ČRo Plzeň a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 9. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio